Bij krimpverpakken worden producten verpakt in speciale krimpfolie of zakken. Na kort contact met een warmtebron worden de producten ingesloten in een huidstrakke verpakking.

We beschikken over een automatische krimpmachine voor het perfect aanbrengen van omsloten(transparante) folie voor bescherming en/of samenbundeling van producten.

We kunnen zowel open als gesloten krimpverpakkingen realiseren.

Deze techniek wordt vaak toegepast voor promo-acties.