Binnen de schoot van De Beschutte Werkplaats Mivavil werd in 2013 een groendienst opgericht. Een eerder dreigend faillissement kon enkel vermeden worden door nieuwe niches aan te boren. Groenactiviteiten bleken ideaal voor mensen met een arbeidshandicap. Na een inloopfase waarin de haalbaarheid van het project op zich bewezen werd kwamen we in een cruciale fase van behoud en uitbouw van de dienst. Mivavil op zich had hiervoor niet de financiële draagkracht.

Met de hulp van Rotary Tervuren en het district konden we echter de nodige materialen aankopen om niet alleen de tewerkstelling binnen de groendienst te verzekeren maar zelfs de dienst uit te breiden. Een uitbreiding wat betreft het aantal werkplaatsen maar ook wat betreft het takenpakket.

In naam van al onze werknemers en ons bestuur willen we dan ook Rotary Tervuren en het district bedanken voor de steun. Dankzij hen vinden mensen met een arbeidshandicap hun plaats op de arbeidsmarkt.